Liikkuva koulun dynaamiset liikunnanopetukset videot ovat rekisteröimätön tai yksityisiä. Eli, niitä voi katsoa vain tämän sivun rekisteröimättömillä linkillä (jos se on jo tiedossa) tai rekisteröimällä sähköpostiosoitteesi.

Dynaamiset liikunnanopetukset videot ovat valmistettu ja julkaistu tällä koulun luvalla tietyin säädöksin koululaisten hyvinvoinnin suojelemiseksi.

Liikan Jitsu mainpage

Navlinks

 

Sponsors

Spensort Education & Training Services (Website)
Education &
 Training Services

 

Sponsor%20of%20Liikan%20Jitsu%20Club%20ry
Silenus Oy

 

Affiliations

Link to the Shaolin Kung Fu On-Line Book Store >>
Chinese  manuscript translations

 

Link to Turtle Press martial arts webshop
Books & Videos

 

Events & Bookings

Liikan Jitsu Meetup

 

Siblinks:

Legal Notices

This site was last updated 03/08/18